Google PlusFacebookTwitter

Prace B+R

 
W dniu 25 marca 2015 roku Spółka OPAKOWANIA JAWORZNO zawarła umowę o współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych z Politechniką Łódzką, Instytutem Papiernictwa i Poligrafii reprezentowaną przez dr hab. inż Konrada Olejnika, Dyrektora Instytutu.
 
Celem zawartej umowy jest trwała współpraca w zakresie prowadzenia badań naukowych realizowanych przez Spółkę w obu prowadzonych projektach badawczo-rozwojowych wymienionych poniżej:
 

DRUGIE ŻYCIE OPAKOWANIA

– wymiar społeczny i środowiskowy
– zmiana postrzegania opakowania przez konsumenta jego zawartości
– wartość dodana możliwa do uzyskania
– ochrona środowiska nie tylko w wymiarze recyklingu surowca
– praca opakowania w społeczeństwie
– nowa misja opakowania i nośność przekazu w mediach
 

OPAKOWANIA BEZKLEJOWE

– środowisko jako priorytet
– eliminacja klejów w projektach konstrukcji opakowań
– nowe typy łączeń konstrukcyjnych
– zysk producenta
– zysk społeczeństwa
– zysk środowiska

W maju 2016 roku Spółka została członkiem Krajowego Klastra Kluczowego – Polskiego Klastra Aluminium w Dąbrowie Górniczej