Google PlusFacebookTwitter

Relacje Inwestorskie

OPAKOWANIA JAWORZNO Sp. z o.o. zamierza ubiegać sie o znaczące dofinansowanie swoich projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020.

Brakujące środki finansowe planujemy pozyskać z rynku kapitałowego poprzez emisję obligacji korporacyjnych w ramach niepublicznej emisji obligacji skierowanej do wybranych inwestorów.

Inwestorów zainteresowanych realizowanymi projektami zapraszamy do kontaktu z Zarządem Spółki.

Szukamy finansowania zewnętrznego bazującego na stałym koszcie pieniądza w okresie finansowania – zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Zarządem Spółki.