Opakowania Jaworzno

O FIRMIE

Wieloletnie doświadczenie udziałowców, Zarządu, pracowników i współpracowników zaowocowało powstaniem projektu OPAKOWANIA JAWORZNO.

Utworzona Spółka prowadzi działalność produkcyjno-handlową oraz projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na efekt, który będzie można skomercjalizować i wykorzystać praktycznie. Na początku naszej działalności wspierała nas Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Jaworznie oraz szereg osób związanych z Jaworznem, którym na sercu leży rozwój regionu poprzez budowę nowoczesnych przedsiębiorstw, dających satysfakcjonujące zatrudnienie, płacących podatki na miejscu i prezentowanych z dumą osobom przyjezdnym.

KONTAKT

Nasza działalność